Hablamos de un paréntesis cuando decidimos parar, tomarnos nuestro tiempo y reflexionar. Utilizamos el paréntesis para puntualizar, añadir información relevante y aclarar lo confuso. En matemáticas, las operaciones entre paréntesis son las primeras que tenemos que resolver antes de continuar con las demás.

Si trasladamos lo anterior al campo de la psicología, diremos que abrimos un paréntesis para observarnos, aclarar e integrar los aspectos de nuestra vida que nos hagan conscientes y responsables de un relato más completo de nosotros mismos, sabiendo a cuáles dar prioridad antes de seguir adelante.

Gelditzea, gure denbora hartzea eta hausnartzea erabakitzen dugunean, parentesi batez ari gara. Parentesia erabiltzen dugu zehazteko, informazio garrantzitsua gehitzeko eta nahastutakoa argitzeko. Matematikan, parentesi arteko eragiketak dira gainerakoekin jarraitu aurretik ebatzi behar ditugun lehenak.

Aurrekoa psikologiaren eremura eramaten badugu, parentesi bat irekiko dugula esango dugu, gure bizitzako alderdiak behatu, argitu eta integratzeko, gure buruaren kontakizun osatuago baten jakitun eta erantzuleak izan gaitezen, aurrera egin aurretik zein lehentasun eman jakin dezagun.